Li Cangyi

Contemporary Ink

 • Li Changyi. Lotus in Ink 1. Ink on paper 34 x 34 cm
 • Li Changyi. Lotus in Ink 2. Ink on paper 34 x 34 cm
 • Li Changyi. Lotus in Ink 3. Ink on paper 34 x 34 cm
 • Li Changyi. Lotus Dream. Ink on paper 120 x 128 cm
 • Li Changyi. Ink Lotus. Ink on paper 120 x 145 cm
 • Li Changyi. Snow Lotus. Ink on paper 118 x 145 cm
 • Li Changyi. Fishes and Lotus. Ink on paper 120 x 145 cm
 • Li Changyi. Lotus in Ink 1. Ink on paper 34 x 34 cm

  Lotus in Ink 1. Ink on paper 34 x 34 cm

 • Li Changyi. Lotus in Ink 2. Ink on paper 34 x 34 cm

  Lotus in Ink 2. Ink on paper 34 x 34 cm

 • Li Changyi. Lotus in Ink 3. Ink on paper 34 x 34 cm

  Lotus in Ink 3. Ink on paper 34 x 34 cm

 • Li Changyi. Lotus Dream. Ink on paper 120 x 128 cm

  Lotus Dream. Ink on paper 120 x 128 cm

 • Li Changyi. Ink Lotus. Ink on paper 120 x 145 cm

  Ink Lotus. Ink on paper 120 x 145 cm

 • Li Changyi. Snow Lotus. Ink on paper 118 x 145 cm

  Snow Lotus. Ink on paper 118 x 145 cm

 • Li Changyi. Fishes and Lotus. Ink on paper 120 x 145 cm

  Fishes and Lotus. Ink on paper 120 x 145 cm